Desenvolupament econòmic i social per promoure i crear ocupació.

Posada en explotació de les terres abandonades, explotació de finques en cultiu, totes elles mitjançant arrendament.

Prestar tot tipus de servei relacionat amb l'agricultura i l'entorn rural, com facilitar personal per recol·lecció i altres treballs de poda, retirada de restes de poda, tractaments...

Prestació de tota classe de serveis per al desenvolupament rural.

Treballs d'assessorament i tramitació de subvencions i ajudes.

Altres de les accions de l'Associació és promoure altres tipus d'activitat que puguin generar ocupació en relació amb l'entorn rural i agrari.

Protecció del medi ambient.

A través de convenis de col·laboració amb estructura corporatives (Ajuntaments, Associacions, Cooperatives...), en la regeneració del paisatge i la protecció del medi, mitjançant la realització de treballs silvícoles i de reforestació, aprofitament de restes de poda i desbrossament.

Promoure els productes agrícoles i autòctons de les zones d'actuació.

Atenent a les zones i productes més representatius de les mateixes es realitzaran les laborares de promoció més adequades.

Assistència a fires i certàmens, presentació de productes, cates...

Recuperar i mantenir els valors tradicions, culturals, patrimonials i gastronòmics del nostre territori.

Mitjançant els convenis de col·laboració amb:

 1. Quant a valors i tradicions.
 • Agrupacions Musicals.
 • Associacions de Festes.
 1. Quant a valors culturals i patrimonials.
 • Associacions culturals.
 • Ajuntaments.
 • Col·legis.
 • Associacions esportives.
 1. Quant a valors gastronòmics del nostre territori.
 • Associacions de Mestresses de casa.
 • Associacions gastronòmiques.
 • Restauració i allotjament.

Atendre als nostres majors, joves, a la dona ia tots els que necessiten algun tipus de col·laboració.

Mitjançant convenis de col·laboració amb Serveis Socials dels Ajuntament, Associacions de Jubilats, Associacions de discapacitats, associacions juvenils i Mestresses de casa.